اپراتوری جرثقیل


اپراتور جرثقيل شغلي است از حوزه حمل و نقل ، اين شغل وظايفي از قبيل راهبري و هدايت انواع جرثقيل سقفی جرثقیل دروازه ای جرثقیل بازویی و سایر جرثقیل های مشابه جهت  حمل ونقل بارهاي گوناگون، رفع عيوب جزيي و مكانيكي جرثقيل و تشخيص تجهيزات اطاق فرمان و اجراي ايمني در كار با جرثقيل را در بر دارد. اين شغل با مشاغلي از قبيل سيم بكسل اندازها (ريگرها) ، تعميركاران ، مونتاژكاران واپراتورهاي توليد در ارتباط است.


 اپراتوری جرثقیل توسط افراد آموزش دیده و دارای گواهینامه مجاز می باشد، افرادی که چنین آموزشی ندیده اند مجاز نیستند با جرثقیل کارکنند .


جرثقیل سقفی یا جرثقیل دروازه ای  شما باید گواهي سلامت يا كارت سبز معتبر داشته باشد، این کارت پس از کنترل و بازرسي کلیه قسمتهای جرثقیل سقفی یا دروازه ای توسط مراجع ذيصلاح برای مدت معین صادر میشود.


قوانين ايمنی و بهره برداری جرثقیل       Safety and operating rules
جهت کار با جرثقيل ها رعایت مجموعه نکات زير الزامی است :


1. هنگامی که حالت طبیعی ندارید (به هر علت) با جرثقيل کار نکنید.


2.  در موقع کار با کمال خونسردی و دقت و توجه کافی جرثقيل را هدایت کنید.


3. روی جرثقيل نخوابید و چیزی را به بیرون پرتاب نکنید که موجب حادثه میشود.


4. پیش از شروع به کار با جرثقیل از عدم نشتی روغن، سالم بودن سیم بکسلها ، قطع کن ها و ترمزها مطمئن شوید.


5.  قبل از شروع به کار با جرثقیل در هر شیفت کاری ابتدا از عملكرد صحیح اجزا  جرثقیل مطمئن شوید.


6. اگر وزن بار  تقریباٌ به اندازه ظرفیت نهائی جرثقيل باشد باید با کنترل واحد ایمنی جابجا گردد.


7.در هوای طوفانی یا بادهای شدید کار با جرثقیل های محوطه ای جرثقیل دروازه ای باید متوقف گردد.


8.از جابجایی  نفراتی که در ارتفاع کار میکنند بوسیله جرثقیل سقفی یا دروازه ای جدا خودداری کنید.


9. بارهای سنگین و خاص با هماهنگی مسئولین ایمنی و حتماً در روشنایی کافی و در شیفت صبح با جرثقیل جابجا گردد تا در صورت بروز اشکال زمان و امکانات کافی جهت رفع اشکال  جرثقیل وجود داشته باشد.


10. در زمان بارگیری یا تخلیه با جرثقیل ، اپراتور جرثقیل باید در تمام وقت در کابین یا محل جرثقیل خود حضور داشته باشد.


11. تحت هیچ شرایطی بار نباید برای مدت زمان طولانی به صورت معلق در هوا توسط جرثقیل نگه داشته شود.


12. اپراتور جرثقيل باید فقط فرمان ریگر را برای جابجائی بارها اجرا نماید (بجز فرمان توقف اضطراری).


13.   بارهای مختلف از نظر وزن و شکل هندسی خاص  باید به طور جداگانه با جرثقیل حمل شوند.


14.   در زمان نقل و انتقال بار کسی روی بار یا قلاب جرثقیل آویزان نباشد.


15. در زمان جابجائی و چرخش توسط جرثقیل  ، بار تا حد امکان به زمین نزدیک شود بطوري كه بتواند از روي موانع با فاصله مناسب عبور كند.


16. اپراتور جرثقيل حق ندارد بدون اجازه سرپرست خود جرثقیل را در اختیار دیگری حتی همکار خود قرار دهد.


17. اشخاص متفرقه را به کابین جرثقيل راه ندهید و در صورتی که با شما کار دارند از جرثقيل پیاده شوید و بعد از صحبت بر سر کار خود بروید.


18.    هنگامی که کنترل جرثقیل توسط کارآموز می باشد ،تمام مسئولیت جرثقيل بعهده اپراتور اصلی جرثقیل است.


19. اپراتور جرثقیل نباید سیم بکسل قلاب را در حالتی که لنگر دارد با بار یا بدون بار بالاببرد، بلکه اول باید لنگرگیری کند بعداً اقدام به بالا بردن بار توسط جرثقیل نماید.


20. اپراتور جرثقیل باید توجه داشته باشد هر نوع باری باید با یک وسیله مخصوص بارگیری شود بطور مثال بوسیله تسمه برزنتی ، سيم بكسل يا زنجير انجام گیرد.


21. در زمان استفاده از حداکثر ظرفیت جرثقیل ، اپراتور باید ابتدا بار را به مقدار 10 سانتیمتر از زمین بلند کرده و بعد ازاطمینان از عملکرد صحیح ترمزهای جرثقیل ، بار را بالا برده و جابجا نماید.


22. ابزار بلند کننده بار توسط جرثقیل شامل:شگل، قلاب، سيم بكسل، زنجیر و غیره بایستی بطور دقیق آزمایش شده و دارای برچسب ایمنی باشند.


23. هر گاه لازم شد بر حسب نیاز باری توسط دو دستگاه جرثقیل به صورت مشترک با هم جا به جا شود  بایستی با اجازه سرپرست قسمت و با نظارت مسئول ایمنی و با تهيه طرح قبلي انجام گیرد .


24.   در زمان کار با جرثقیل تحت هیچ شرایطی نفر بین بار و جسم دیگر قرار نگیرد.


25. بار بيش از حد مجاز جرثقیل ها را که نهايتا"  به علاوه 25%   ظرفيت اسمی است  را بلند نکنيد.


26.  در هنگام بلند کردن بار با جرثقیل  از قرار گرفتن ورق گير قلاب چنگک و مگنت در مرکز ثقل بار , توجه نموده و از قفل شدن ضامن های آن مطمئن شويد.


27.  قبل از بلند کردن بار توسط جرثقیل از ايمنی قلاب و نحوه صحيح جا افتادن آن اطمينان کامل حاصل فرمائيد .


 28.  توصيه می گردد که جهت راه اندازی صحيح به هنگام بلند کردن بار و تخليه آن ابتدا از دور کند حرکت بالابری جرثقیل استفاده نماييد.


29. در هنگام بلند کردن بار توسط جرثقیل ، بيش از  حد کليد  START  را فشار ندهيد ، حد اکثر تعداد سوئيچينگ در هر سيکل کاری برای هر يک از حالات بالابری ، طولی و عرضی جرثقیل از 6 مرتبه نبايد تجاوز نمايد چونکه  اين مسئله موجب وارد  آمدن ضربه های شديد به سازه , اجزا بالا برنده و اتصالات  جرثقیل و کاهش طول عمر قطعات جرثقیل می گردد.می شود .


30.  در جرثقیل هایی که در آنها از بالابرهای زنجيری استفاده می گردد دقت نماييد که زنجير در درون کيسه و بر روی قلاب در وضعيت تابيده قرار نداشته باشد .


31.   در جرثقیل هایی که در آنها از بالابرهای سيم بکسلی استفاده می گردد دقت نماييد که در هنگام بلند کردن بار ترتیب چیدمان سيم بکسل روی درام جرثقیل در وضعيت صحیح خود باشد


32.  بالابر جرثقیل مي بايست مجهز به سيستم  Over Load  مکانيکی یا الکتریکی  باشد تا در زمان اعمال بار بیش از ظرفیت جرثقیل مانع از وارد آمدن فشار به گيربکس گردد ، از اين رو توصيه می گردد حتی المکان از وقوع هر حالتی که موجب عملکرد Over Load   در جرثقیل می گردد خودداری نماييد .


33.  مجموعه درايوهای تعبيه شده در تابلو برق جرثقیل جهت عملکرد بهتر و بدون شوک و لرزش  برای بالابری ، حرکت عرضی و طولی جرثقیل تعبيه گرديده است و برای کار در سرعت مشخصی تنظيم و برنامه ريزی شده ، لذا از اعمال هر گونه تغيير در برنامه های آن خودداری فرماييد .


34. جهت حفاظت از بخشهای حساس جرثقیل نظير الکتروموتورها ، تابلوهای برق مجهز به وسايل حفاظتی نظير بی متال ، کليد فيوز مينياتوری و کنترل فاز می باشند، لذا توصيه میگردد هنگام عملکرد هر يک از تجهيزات فوق ، از جرثقیل استفاده ننموده و مراتب را به نيروهای فنی متخصص مربوطه اطلاع دهيد .


35.  در جرثقيل های سيم بکسلی تا حد توان از کشيدن بار با زاويه بيش از 4 درجه خودداری نماييد.


36. به جهت چرخاندن بار,  از پيچيدن زنجير و يا سيم بکسل جرثقیل ممانعت نماييد , برای اين منظور سعی در چرخاندن قلاب جرثقیل نماييد چرا که به کمک سیستم کفگرد موجود بر روی قلاب عملیات چرخش به سادگی و ایمن قابل انجام می باشد.


37. از ايجاد حالت آونگی در بار با جرثقیل جلوگيری نمائید . ( معمولا بر اثر رفت و بر گشت حرکت طولی يا عرضی نا متعارف این حالت اتفاق میافتد).


38. از چسباندن بار به زير بالابر جرثقیل جداً جلوگيری نماييد ( حداقل فاصله 50cm رعایت گردد ).


39. تا حد امکان از قرارگرفتن قلاب جرثقیل بر روی زمین و یا قطعه کار که منجر به شل شدن سیم بکسل شود جلوگيری نماييد.


40. در صورت تميز بودن محيط از مواد آلاينده , زنجير ها را تميز و روغن کاری  و سیم بکسل  جرثقیل را گریس کاری نماييد .


41. سعی کنيد در ابتدا و انتهای مسير حرکت جرثقیل  , با دور کند حرکت نماييد .


42. در انتهای مسير جرثقیل حتی الامکان سعی نماييد میکروسوئیچها به گونه ای تنظیم باشند که به استوپر ها ضربه زده نشود.


43. مسير حرکت جرثقیل عاری از هر گونه مواد لغزنده باشد.


44. به هيچ عنوان در هنگام بلند شدن بار توسط جرثقیل , در زير بار قرار نگيريد و از تردد غیر ضروری افراد در محدوده جرثقیل خود داری نمایید .


45. در هنگام جا به جايی بار با جرثقیل همواره مراقب اطراف بار ( بالا و پايين ) جهت عدم تصادف با  موانع  باشيد.


46. هنگام حرکت با جرثقیل در صورت نداشتن آژير  ,به افراد در حال کار اطلاع دهيد.


47. در هنگام کار از در دست تعمير نبودن مجموعه جرثقیل مطمئن شويد .


48. در پايان هر شيفت کاری برق جرثقيل را قطع نماييد .

 49. در صورت شنيدن هر گونه صدای نا معلوم و غیرطبیعی در جرثقیل ، توسط وسايل هشدار دهنده مسئولين کارگاه را خبر کنيد.


50.  به هيچ عنوان سيستم ترمز جرثقيل ها را دستکاری ننماييد .


51. سعی کنيد متناسب  با گروه کاری جرثقيل با آن کار کنيد.
52.  هميشه به عملکرد میکروسوئیچ ها یا سنسورهای کنترل حدی بالابری , طولی و عرضی  جرثقیل مطمئن نباشيد و سعی کنيد قبل از رسیدن جرثقیل یا بار به آخرين حد از حرکت بايستید .


53.  هميشه از انجام بازرسيهای دوره ای جرثقيل مطمئن شويد .


54.  از آويزان شدن به کليد فرمان جرثقیل خودداری نماييد .


55.  از جرثقیلهای معمولی در محیطهای خورنده ، اشتعال زا و مرطوب استفاده ننمایید .


56.  زمانی که دید کافی نسبت به بار ندارید به جرثقیل فرمان ندهید مخصوصا در زمان استفاده از ریموت کنترل بی سیم ، در صورت ممکن از سیستم ارتباط صوتی استفاده نمائید .


57.  هرگونه تعمیر یا تعویض قطعات جرثقیل باید بر اساس دستورالعمل تعمیرات ارائه شده از سوی شرکت سازنده جرثقیل صورت پذیرد .
58.  کابل سيستم برق رسانی  جرثقیل نبايد چرب گردد و همواره می بايست تميز و خشک باشد .


59 .  طبق برنامه ارائه شده و با توجه به در نظر گرفتن گروه کاری جرثقیل، انجام بازرسیهای دائمی و ادواری جرثقیل ضروری است .اعمال هر گونه بازرسی و تعميرات جرثقیل توسط افراد غير متخصص ممنوع می باشد .


60 . اشکال ذیل به صورت بین المللی و توسط ریگرها جهت راهنمایی اپراتور جرثقیل به کار می رود.

 

اپراتوری جرثقیل

 

اپراتوری جرثقیل