راهنمای عیب یابی جرثقیل

جدول راهنمای عیب یابی جرثقیل

 

 

سايش سريع چرخها

1- سختی بسيار بالای ريلها

2- نصب نا مناسب

3- انحراف محوری شافت چرخ

4- انحراف طولی چرخها با هم

6- پيچش ريلها

6- دویدگی پل

7- متناسب نبودن لقی با انبساط و انقباض

8-عدم همسان بودن دور خروجی محرک ها

 

فرسايش ريل  

1- خطای نصب ريلها و يا چرخ ها

2- سختی بالای  چرخها

3- شل شدن کلمپ های ريل

4-نشت غبار حاصل از ریخته گری برروی ریل و سایش آن با چرخها

 

دفرمه شدن پل

1- وجود حرارت بیش از حد در محيط کار ( بيش از 45 درجه)

2- خيز نامناسب منفی پل

3- استارت و استوپ بيش از حد گروه کاری

4- بار بيش از حد مجاز بلند کردن

 

صدای غير معمول موتور

1- بلند کردن بار بيش از حد مجاز

2- از بين رفتن بلبرينگهای آن

3- شکسته شدن پروانه آن

4- شل بودن پيچها ی فریم یا پایه موتور

5-بهم خوردن تنظیمات کوپلینگ

6-درگیری لنت ترمز با دیسک

7-  دوفاز شدن شبکه تغذیه

 

 

صدای غير معمول گيربکس

1- خراب شدن بلبرينگها

2-کار با بار بيش از ظرفيت مجاز

3- کاهش سطح روغن گیربکس یا غلظت کم آن

4- سايش بيش از حد دنده ها

5- نا محوری بلبرينگ ها

7- شل شدن اتصال پایه گیربکس

8- تنظیمات یاتاقانها و کوپلینگ چک شود

 

 

شکست پیچها

1- بیش از حد سفت کردن آنها

2- کار در محیط خورنده ساینده و عدم حفاظت آنها

3- مرغوب نبودن آنها

4- بار بیش از حد

5- شل شدن پیچ و مهره ها به مرور زمان

6- عدم نصب قفل شو

 

 

 

خراب شدن بیرینگها

1- عدم روانکاوی مناسب

2- وجود ذرات ساینده و عدم حفاظت

3- بار بیش از حد مجاز

4- نا همترازی

5- بار های شوکی

6- لقی نا مناسب

7- حرارت بیش از اندازه

8-دور بیش از اندازه

خرابی روی درام

1- مناسب نبودن بافت سیم بکسل وجهت آن

2- نرمی سطح درام نسبت به سیم

3- پاشش ذرات مذاب

4- بار بیش از حد مجاز

5- عدم رعایت صافی سطح مناسب در ساخت

6-تداوم کارکرد بدون راهنمای سیم بکسل

7-حمل بار با زاویه غیر مجاز

داغ کردن درام

1- قفل شدن بلبيرينگ های درام

2- قفل کردن مهره بکسل

3-انتقال حرارت گیربکس معیوب به درام

عدم استارت جرثقیل

1-کلید قارچی آزاد باشد

2-ورودی برق جرثقیل کنترل شود تا کنترل فاز به جهت افزایش ، کاهش یا قطع یکی از فازها یا توالی فازها، برق اصلی جرثقیل را قطع نکرده باشد

3- حساسیت کنترل فاز درست تنظیم شده باشد .

4- کلید فیوزها چک گردند

5- از عملکرد صحیح جارو بک مطمئن شوید

 

 

خروج چرخ ها از ریل طولی

1-نشست سالن

2-شل شدن اتصالات تیرهای حمال

3-شکستگی نقاط جوش ریل و یا شل شدن اتصال آن

4-عدم نصب صحیح ریل ها و اعوجاج غیر مجاز

5-عمل نکردن همزمان ترمز دو سمت جرثقیل که ناشی از خرابی یا عدم رگلاژ ترمز مربوط می باشد .

6-عدم همسان بودن دور خروجی گیربکسها