آموزش

شرکت مهندسی جرثقیل کیان برگزار کننده دوره های آموزشی، آشنایی و تخصصی شناخت انواع جرثقیل سقفی ، جرثقیل دروازه ای ، جرثقیل بازویی ، تعمیرات و نگهداری جرثقیل ، برق جرثقیل ، مکانیک جرثقیل ، اپراتوری جرثقیل و تست و بازرسی جرثقیل و انواع متعلقات آن می باشد .
مهندسی جرثقیل کیان با برگزاری این دوره ها از وابستگی شما در زمان خرابی های حاد به تولیدکننده و تأمین کننده جرثقیل کاسته و با راه حلهای مهندسی که توسط اساتید مجرب و متخصص ما در اختیار دانش آموختگان قرار داده می شود تا درنهایت ایمنی با اطمینان خاطر بیشتر از عملکرد صحیح جرثقیلها ، آسوده خاطر و با حداکثر توان بهره مند شده و هزینه های خود را به حدالاقل ممکن کاهش دهید .تمامی دوره های آموزشی به صورت کلاسهای تئوری و عملی با امکانات مناسب مهیا شده در محیط کارخانه شرکت توان سازه کیان برگزار می گردد
درصورت تمایل، شرکت مهندسی جرثقیل کیان امکان برگزاری دوره های آموزشی را در محل کارخانه شما مهیا می سازد .
کلاسهای آموزشی در قالب دوره های زیر برگزار می گردد و دانش آموختگان پس از قبولی در آزمون نهایی از طرف این شرکت گواهی صلاحیت دریافت می نمایند .
1 – آموزش اپراتوری جرثقیل سقفی جرثقیل دروازه ای جرثقیل بازویی
2 - آموزش تخصصی برق جرثقیل سقفی جرثقیل دروازه ای جرثقیل بازویی
3 - آموزش تخصصی مکانیک جرثقیل سقفی جرثقیل دروازه ای جرثقیل بازویی
4 - آموزش تخصصی تعمیرات و نگهداری  جرثقیل سقفی جرثقیل دروازه ای جرثقیل بازویی
5 - آموزش تخصصی تست و بازرسی  جرثقیل سقفی جرثقیل دروازه ای جرثقیل بازویی