نوسازی و بهسازی


با مدرنیزاسیون تجهیزات می توان به میزان قابل توجهی سرعت و کارایی جرثقیل را افزایش داد .

استهلاک و هزینه های بالای جرثقیلهای پرکار قدیمی و مستهلک ، مشتریان مارا جهت برنامه ریزی  برای افزایش تولیدات خود نگران ساخته و انتظاراتشان را جهت عملکرد بهینه و بالا برآورده  نمی سازد.

نوسازی جرثقیل خود را به مهندسین جرثقیل کیان بسپارید تا با تکیه بر دانش فنی و تحلیل  اجزای جرثقیل شما با خدمات نوسازی مدرن ، آگاهانه و برگرفته از فناوری روز دنیا ، طول عمر جرثقیل شما را تضمین نمائیم .