کنترل کیفیت QC

کیفیت تصادفی نیست

 

 

شرکت جرثقیل کیان در عرضه جرثقیلهای تولیدی خود با بالاترین کیفیت و کمترین قیمت کاملا جدی و هدفمند با برنامه ای سیستماتیک محصولات تولیدی خود را در ایستگاه های تعریف شده تحلیل و مورد بررسی قرار می دهد .

کنترل کیفیت در محصولات شرکت جرثقیل کیان از مرحله خرید مواد خام تا مرحله بهره برداری مطابق با دستورالعمل ذیل اعمال  می گردد .

 

1 – دستورالعمل بازرسی مواد خام

2 - دستورالعمل بازرسی قطعات استاندارد مکانیکی

3 - دستورالعمل بازرسی قطعات ماشین کاری شده

4 - دستورالعمل بازرسی ساخت سازه

5 - دستورالعمل بازرسی رنگ

6 - دستورالعمل بازرسی نهایی قبل از حمل

7 – دستورالعمل بازرسی پس از نصب و راه اندازی