معرفی مدیران امور

 

 

 

 

 

مدیران امور :

مدیر عامل

آقای مهندس علی آراسته

رئیس هیئت مدیره

سرکار خانم پریسا سرگزی

مدیر کارخانه

آقای اسماعیل آراسته 

مشاور ویژه

آقای مهندس شیبانی

مدیر تولید

آقای اسماعیل آراسته

مدیر اداری

آقای احمد سرگزی

مدیر مالی

آقای عباس حاجی علی 

مدیر کنترل کیفیت

امیر سعادتی 

مدیر فروش

خانم الهام جعفری 

مدیر پشتیبانی و خرید

خانم مهدیه طالبی 

مدیر فنی و مهندسی

آقای مهندس رضا صادقیان

مدیر انبارها

آقای فرهاد کوهکن

مدیر واحد برق

آقای مهندس علیرضا قنبری 

مدیر واحد مکانیک

آقای منصور صفایی