منشور اخلاقی

 

 

باسمه تعالی

 

منشور اخلاقی شرکت توان سازه کیان

بهترین مردمان : سودمندترین آن ها برای مردم هستند پیامبر اکرم(ص)بهترین معلم و راهنما، نفس بیدار انسان است که همواره با او و مراقب اوست. اما بی‌شک گاهی همه ما برای رسیدن به کمال و موفقیت نیازمند هدایت و آگاهی یکدیگر هستیم.

براین اساس کارکنان شرکت جرثقیل کیان برای تکریم مشتریان منشور اخلاقی ذیل را سرلوحه و راهنمای خود قرار داده‌اند.

  • ما کارکنان شرکت جرثقیل کیان بر این اعتقادیم که در گردش کار و تولید شرکت ، مشتری «اصل» است از همین رو انجام خواست‌های بحق و جلب رضایت او را بر خود فرض می‌دانیم.
  • ما کارکنان شرکت جرثقیل کیان بر این اعتقادیم که رعایت ادب، احترام، تکریم توام با رفتاری صمیمانه و دوستانه در برخورد با مشتریان و اصحاب صنعت وظیفه ما است .
  • ما کارکنان شرکت جرثقیل کیان بر این اعتقادیم که خوب گوش دادن به سخن مشتریان، مهمترین اصل در برقراری ارتباط درست است و لذا تلاش برای دستیابی به این مهم را لازم می‌دانیم.
  • ما کارکنان شرکت جرثقیل کیان براین اعتقادیم که وقت شناسی ، تعهد و دقت در عرصه خدمات مطلوب  به مشتریان و رعایت حقوق ایشان، از مهمترین وظایف ما می‌باشد.
  • ما کارکنان شرکت جرثقیل کیان بر این اعتقادیم که امانت‌داری، صداقت، تواضع و مسوولیت پذیری پشتوانه محکم اعتماد مشتریان به شرکت جرثقیل کیان می‌باشد لذا کوشش در آراستن خویش به این صفات را واجب می‌شماریم.
  • ما کارکنان شرکت جرثقیل کیان بر این اعتقادیم که راهکارهای جدید و اصلاح امور از طریق پیشنهادها و رهنمودهای مشتریان به دست می‌آید. از این رو نقد پذیری را نشانه بلوغ و رشد یک واحد صنعتی موفق می‌دانیم.
  • ما کارکنان شرکت جرثقیل کیان بر این اعتقادیم که فراهم آوردن امکانات، آرامش خاطر مشتریان و انجام به موقع و سریع امور و جلوگیری از اتلاف وقت در هجرای پروژه از اساسی‌ترین وظایف ما می‌باشد.
  • ما کارکنان شرکت جرثقیل کیان بر این اعتقادیم که باید ضمن تکریم و تلاش برای جلب رضایت مشتریان با اتکا به خداوند متعال در پی تحقق اهداف شرکت مهندسی جرثقیل کیان پاسخگو باشیم.
  • ما کارکنان شرکت جرثقیل کیان بر این اعتقادیم که مبنای ارزیابی عملکرد ما ، نظرات و میزان رضایت شما مشتریان عزیز و صنعتگران گرامی است .

و بالاخره ما کارکنان شرکت جرثقیل کیان بر این اعتقادیم که سعی ما در جلب رضایت مشتریان، و تلاشی است در انجام وظیفه پاسخگویی به آنان .