راهبر (کلگی)

 

برای شما صنعتگران که به دنبال کاهش هزینه هایتان و با توانمندی خود ، امکانات ساخت جرثقیل را در محل کارخانه

خود فراهم نموده اید مهندسین شرکت جرثقیل کیان جهت سهولت ، دقت و سرعت عمل شما اقدام به تولیدکیت کامل

کلگی مونتاژ شده به همراه محرکه های مورد نیاز مطابق استاندارد FEM در سایزهای مختلف نموده اند.