ریل جرثقیل

 

شرکت جرثقیل کیان تأمین کننده ریلهای زیر چرخ جرثقیل در دو مدل چهارپهلو Squareوتیپ Aبه اصطلاح راه آهنی در سایز های مختلف می باشد .

ریلهای تیپ Aدر جرثقیلهای پرکار و با ظرفیتهای بالا و عمدتاً درخطوط ذوب آهن و محصولات فولادی کاربرد دارد و اتصال آن بر روی تیرحمال با کلمپ و پیچ مهره انجام می پذیرد .

ریلهای چهار پهلو Square در جرثقلیها تا دهانه 35 و ظرفیت 32 تن پاسخگوی نیازهای شما خواهد بود ، اتصال این نوع ریلها توسط جوشکاری بر رو ی تیرهای حمال به صورت Zانجام می پذیرد .

نکته : سطح مقطع ، آلیاژ و نوع شکل ریلها بر حسب تیرهای حمال اعمالr maxجرثقیل و سرعت خطی آن توسط مهندسین واحد طراحی سازه مشخص می گردد .

پرسنل نصاب شرکت جرثقیل کیان توسط ابزار دقیق نظیر دوربین نقشه برداری و تراز و متر لیزری اقدام به نصب ریلها نموده و عملکرد آنها توسط واحد QC کنترل کیفی بازنگری می گردد .