سیم بکسل

سیم بکسل جزئی از بالابر است که نقش مهمی در حمل بار دارد و مهمترین آیتم فرسایشی در جرثقیل محسوب می شود.