محدود کننده ها

محدود کننده در جرثقیل و محصولات این چنینی به میکروسوئیچها و سنسورها یی اطلاق میگردد که به نحوی با قرار گرفتن در مسیر مدارات الکتریکی در حالات مختلف یک جرثقیل به صورت تک مرحله ای یا چند مرحله ای  ، سرعت و عملکرد آن را تحت تاثیر و کنترل خود قرار دهد.
از انواع مکانیکی آن میتوان میکرو سوئیچ سلیبی ، میکرو سوئیچ غلتکی ، میکروسوئیچ آنتنی ، قطع کن فشاری ، قطع کن دور شمار و... نام برد.
از نوع سنسورها میتوان نوع مغناطیسی ، ضد تصادم نوری و... اشاره نمود.
نوعی از محدود کننده ها به نام over load  شناخته می شوند که وظیفه محدود نمودن بالابرها به لحاظ حمل  اضافه بار و بارهای غیر مجاز را بعهده دارند. در نمونه های پیشرفته تر آن با اتصال به نمایشگر یا سنسورهای هشدار دهنده می توان اپراتور را از وضعیت و مقدار بار حمل شده توسط جرثقیل آگاه نمود.
با بکار گیری از محدود کننده ها در جرثقیل سرعت و حرکات جرثقیل در کنترل شما است و کاهش در استهلاک و تداوم عمر جرثقیل شما را به همراه خواهد داشته.