چرخ جرثقیل

 

شرکت جرثقیل کیان با مطالعه ، بررسی و آنالیز مواد با رعایت استاندار د های روز دنیا جهت پاسخ به نیازهای مشتریان خود اقدام به تولید طیف وسیعی از چرخهای جرثقیل به صورت هالوشافت و دنده ریتسری با آلیاژهای مختلف GGG70, CK 45 , MO40 و به صورت سخت کاری شده با روش القایی وهمچنین مدلهای فسفر برنز جهت محیط های قابل اشتعال EX نموده است .

 

 

چرخ جرثقیل با توجه به نیروهای وارده ، سرعت حرکت ،  سطح اتکای ریل زیر چرخ  و آلیاژ ریل زیر چرخ  انتخاب می گردد .

چرخها در استانداردهای متفاوت و عمدتاً به صورت ذیلبر حسب میلیمتر دسته بندی می گردند :

100   125      160     200    250   315   400    500    630    700

جهت جلوگیری از سایش چرخها و افزایش طول عمر آن لایه بیرونی چرخ به روش القایی سخت کاری می گردد ، در این روش لایه های داخلی و هسته چرخ نرمتر می ماند تا از شکنندگی چرخ جلوگیری به عمل آید  .

چرخهای تولیدی شرکت جرثقیل کیان به نحوی طراحی گردیده اند که در کوتا هترین زمان و به سهولات توسط پرسنل تعمیرات تعویض و نصب گردند .

نکته : انتخاب درست سایز چرخ و نحوه صحیح اجرای ریل و تیرهای حمال به لحاظ دهانه و اختلاف سطح تأثیر بسزایی در عمر چرخ جرثقیل شما دارد .